Na zasadzie budownictwa deweloperskiego z przekazaniem prawa własności na nowego nabywcę