Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Aktualności / Komunikaty

2022-12-28

Zmiana adresu siedziby Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego od 1 stycznia 2023 roku

Biuro zostanie przeniesione na ulicę Al. Wolności 22 w Lęborku (budynek koło rzeki).

2022-12-27

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Wybrzeża

Zamieszczamy zdjęcia z realizacji przedstawiające obecny stan zaawansowania robót