Dane spółki

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lęborku. Wszystkie udziały w liczbie 100% obejmuje jedyny wspólnik - Gmina Miejska Lębork. Od początku działalności LTBS realizuje cele polityki mieszkaniowej miasta budując mieszkania na wynajem o czynszu regulowanym jak również mieszkania w systemie deweloperskim z przeniesieniem prawa własności.

W dniu 28.06.1996r. na podstawie Uchwały nr XXIV-235/96 Rady Miasta Lęborka powołano LTBS spółkę z o. o., której jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Lębork. Do zadań TBS należy realizowanie postanowień polityki mieszkaniowej przyjętej przez Radę Miasta Lęborka.
Dnia 29.04.98 r. został zatwierdzony Akt Założycielski LTBS przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Osobowość prawna Spółka uzyskała 29.05.98 r. przez wpis do rejestru handlowego Sądu Gospodarczego w Słupsku RH.B - 1518/98.
Jednostka działalność rozpoczęła  01.06.98 jako Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Lęborku.
Dnia 26-06-2001 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego LTBS Sp. z o.o. zostało zarejestrowane pod nr KRS0000021751.

Konto bankowe: Bank PKO SA Oddział Lębork 78 1240 3800 1111 0000 4468 5720

Kapitał zakładowy LTBS sp. z o.o. wynosi 17 877 000 zł. dzieli się na 17 877 w tym KZN- 687 udziałów, 17 190 Gmina Miasto Lębork.