Oferta administracyjna

Wspólnoty mieszkaniowe

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu ofertę naszej Spółki na administrowanie nieruchomością.

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. posiada ponad 20-letnie doświadczenie w administrowaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Proponujemy Państwu swoje usługi w zakresie administrowania Wspólnotą Mieszkaniową. Aktualnie nasza Spółka zarządza 100 wspólnotami mieszkaniowymi oraz lokalowymi. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami zapewnia wykształcona kadra zawodowa, posiadająca licencje zarządców nieruchomości.
Wspólnoty administrowane przez LTBS posiadają własne konta bankowe i własną wyodrębnioną księgowość. Nasza administracja ściśle współpracuje z Zarządami Wspólnot, którym zapewnia na bieżąco wgląd w sprawy finansowe i eksploatacyjne wspólnoty.
Długoletnie funkcjonowanie na rynku zarządców nieruchomościami oraz ilość zarządzanych podmiotów pozwoliło nam na wynegocjowanie korzystnych dla wspólnot ofert na utrzymanie rachunku bankowego,  warunków ubezpieczenia nieruchomości i innych.
Dla zapewnienia prawidłowej obsługi właścicieli lokali nasze biuro działa przy ul. Armii Krajowej 14w Lęborku.

Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku jest  profesjonalną  firmą zajmującą się od wielu lat budowaniem nowych budynków jak również administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.              
Współpracujemy z firmami wykonującymi usługi instalacji wodno-kanalizacyjnymi, gazowych, elektrycznych, sprzątania, utrzymania zieleni, odśnieżania, firmami budowlanymi itp. Firma nasza ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. 

Oferujemy Państwu wysoki standard świadczonych usług czyli:

 • pełną obsługę komputerową rozliczeń każdego mieszkania oraz całej wspólnoty w okresach miesięcznych
 • rozliczenie za dostarczane media
 • prowadzenie pełnej księgowości
 • kompetentne reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz tj. w urzędach administracji  państwowej, samorządowej, w spółkach dostarczających media np. energię elektryczną, wodę, c.o , ciepłą wodę itp.
 • przeprowadzanie drobnych prac konserwacyjnych na budynku
 • windykację należności z tytułu opłat czynszowych
 • wykonywanie czynności wynikające z obowiązków prawa budowlanego: prowadzenie książki obiektu budowlanego, terminowość obowiązkowych przeglądów technicznych
 • comiesięczne dostarczanie rozliczeń z tytułu czynszu
 • usługi w przygotowaniu dokumentacji na planowane remonty, zbieranie ofert, przygotowanie umów oraz w razie potrzeby przygotowanie wniosku kredytowego ,
 • inne problemy mogące wyniknąć podczas zarządzania wspólnotą mieszkaniową  
 • w przypadku wyrażenia przez właścicieli chęci sprzątania części wspólnych budynku oferujemy pomoc w zapewnieniu tych usług i negocjacjach z firmą zajmującą się usługami sprzątania
 • wynegocjowanie najkorzystniejszej oferty prowadzenia konta bankowego wspólnoty mieszkaniowej
 • możliwość wnoszenia opłat za lokal w siedzibie administratora

W przypadku powierzenia nam zarządzania będziemy dążyli do utrzymywania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie, racjonalizowania kosztów związanych z bieżącym utrzymywaniem oraz zapobiegali i przeciwdziałali ich dekapitalizacji.
 
Jeżeli nasza oferta wzbudziła Państwa zainteresowanie prosimy o kontakt pod nr tel. 59 8621 700 lub osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku.