Obrońców Wybrzeża dz. nr 297/17

Budynek mieszkalny z garażem podziemnym, o wysokości pięciu kondygnacji naziemnych. Budynek mieści 40 mieszkań, dwie klatki schodowe z windami. Wejścia od strony północnej. Projekt wykonano wg zasad projektowania uniwersalnego określonych w konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w tym starszych. Budynek ten, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą jego zasiedlenie planuje się do oddania w roku 2023.