Wybudowane w systemie deweloperskim z przeniesieniem własności na przyszłych nabywców