Regulamin naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Lęborku stanowiących własność LTBS

Data: 01-02-2022

W dniu 21.01.2022 roku Rada Miejska w Lęborku podjęła uchwałę w sprawie "trybu i zasad regulujących nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Lęborku, utworzonych z udziałem Gminy, stanowiących własność Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy udziale finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat."

Uchwała jest regulaminem na podstawie, którego jeszcze w lutym rozpoczęty zostanie pierwszy nabór wniosków dla mieszkań w budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża. W połowie 2022 roku planowany jest nabór dla kolejnych planowanych budynków. Uchwała oczekuje na ogłoszenie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Partycypacja przyszłych najemców wyniesie 25% wartości mieszkania, którą najemca będzie zobowiązany wpłacić na etapie budowy budynku.

Koszt budowy wielorodzinnych budynków sfinansowany zostanie z dotacji, partycypacji przyszłych mieszkańców i preferencyjnych kredytów:

  • dotacja 10% wartości inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
  • dotacja z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 25% wartości inwestycji oraz kolejne 10% wartości inwestycji do wysokości odpowiadającej wartość gruntu,
  • partycypacja przyszłych lokatorów (25% wartości lokalu)
  • preferencyjny kredyt (30-35%) z Banku Gospodarstwa Krajowego (spłacany przez lokatorów w czynszu).

Oddanie lokali mieszkalnych odbędzie się w latach 2023 i 2024. W następnych latach będą przygotowywane kolejne inwestycje mieszkaniowe, uwzględniające potrzeby mieszkańców Lęborka.