Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Mieszka I w Lęborku, dz. nr 142/11, obręb 11

Data: 01-12-2022